Ett läkemedels kretslopp & påverkan på miljön

Störst utsläpp av läkemedelsrester sker vid användning av läkemedel. Det betyder inte att vi ska sluta använda läkemedel, utan snarare att vi måste att ta hand om resterna på ett bättre sätt. 


Vid användning av läkemedel utsöndras ämnen via urin och avföring ut i avloppssystemen. Läkemedelsresterna passerar reningsverken, men ofta utan tillräckligt avancerade reningsverk för att minska halterna av läkemedelsrester. Det leder till att läkemedelsrester följer med ut i vattnet till naturen.

Tillsammans behöver vi bli ännu bättre på att minska läkemedelsrester i naturen. Om du har överblivna läkemedel så kom ihåg att lämna in dem på närmsta apotek.

Startförpackningar minskar trycket på miljön

Startförpackningar ger patienter möjligheten att prova sitt läkemedel under en kortare period. Detta är ett bra sätt att följa upp läkemedelsbehandlingen och åtgärda eventuella besvär med biverkningar.

Det är också ett bra sätt att minska risken för att stora mängder överblivna läkemedel går till spillo. Vi samarbetar därför med läkemedelsindustrin för att driva på denna utveckling.