Försäkrade läkemedel

En läkemedelsskada är en personskada som orsakats av läkemedelsanvändningen, så som en oförutsedd eller oväntat svår biverkning. Om ett läkemedel ger upphov till skada går det att anmäla detta till Svenska Läkemedelsförsäkringen. De prövar ärendet, vilket sedan kan leda till ersättning för den drabbade.

Försäkringen gäller endast för läkemedel producerade av delägare i Läkemedelsförsäkringen. Försäkringen gäller inte för naturläkemedel eller homeopatiska läkemedel, inte heller för receptbelagda läkemedel som skrivits ut till någon annan.

Olika beviskrav

Om ett läkemedel leder till oväntade eller oförutsett svåra biverkningar men inte omfattas av försäkringen, kan det vara svårt att som kund eller patient bevisa att det är läkemedlet som orsakat skadan. Det innebär att om man tar flera läkemedel varav ett inte omfattas av försäkringen, behöver man själv bevisa vilket läkemedel som orsakat skadan. 

Är läkemedlet däremot försäkrat räcker det med att det är övervägande sannolikt att skadan orsakats av läkemedel. Det finns också möjligheter att få ersättning även av en skada som orsakats av redan kända biverkningar.

Om man är nyfiken på om ett läkemedel omfattas av försäkringen kan man alltid fråga sin farmaceut eller gå in på Fass.se och söka på sitt läkemedel.

Ju fler försäkrade läkemedel desto bättre

På Apoteket anser vi att ju fler läkemedel som är försäkrade desto bättre. På grund av EU-lagstiftning finns det i dagsläget inte möjlighet att ställa särskilda krav vid upphandling eller godkännande av läkemedel. Det tycker vi att man bör ändra på. Därför driver vi frågan om att TLV i förmånsbesluten också bör kunna beakta om producenten är delägare i Svenska Läkemedelsförsäkringen eller motsvarande försäkring. 

Kvinna sittandes vid bord