Äldre kvinna

I Sverige blir vi allt äldre. Tack vare förbättrade levnadsförhållanden och nya medicinska behandlingsmetoder har medellivslängden ökat med cirka 10 år sedan mitten på 1900-talet. Läkemedelsbehandling är en viktig del av äldres vård, och vi ser att läkemedelsanvändningen hos äldre ofta är hög.

En stor läkemedelsanvändning innebär en förhöjd risk för problem med läkemedel, särskilt för åldersrika personer som ofta är mer känsliga mot läkemedel. Sedan 1990-talet har läkemedelsanvändningen fördubblats bland äldre över 75 år. Från tre läkemedel till mellan fem och sex preparat per person idag.

Fler läkemedelsgenomgångar

Många äldre får sina mediciner utskrivna av olika läkare, och det är ibland svårt för såväl patienten som farmaceuten eller läkaren att ha en överblick över mängden läkemedel en person använder. Det är problematiskt eftersom att det finns läkemedel som interagerar med varandra. Läkemedelsinteraktion betyder att ett läkemedel ett annat läkemedels effekt vilket i sin tur kan skapa oanade problem. Till exempel utebliven eller för stark effekt, biverkningar eller att det hindrar upptaget av ett läkemedel.

För att komma till bot med detta problem är det viktigt att man genomför läkemedelsgenomgångar. En läkemedelsgenomgång är en metod för att se över alla förskrivna och använda läkemedel för en person. Genomförandet av läkemedelsgenomgångar är en viktig och välbehövlig åtgärd som fångar upp läkemedelsbiverkningar redan innan de skapar skador eller problem. Syftet är att säkerställa att läkemedlen är korrekt ordinerade och doserade, och att de inte ger problem eller biverkningar i kombination med varandra.

Tillsammans med Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna driver vi på Apoteket frågan om att alla över 75 år ska ha rätt till en läkemedelsgenomgång. En framgång i denna fråga nåddes 2012 då Socialstyrelsen publicerade nya bestämmelser som ger alla över 75 år med minst fem läkemedel rätt till en förenklad läkemedelsgenomgång. Dock har det visat sig att många äldre inte känner till att de har denna rätt. Vi kräver därför att alla som är 75 år eller äldre ska få en läkemedelsgenomgång från första gången de sätts på en behandling.

Farmaceuter bör få möjlighet att initiera läkemedelsgenomgångar

I dagsläget har Apoteket inte tillgång till en persons journalsystem. Därför går det inte att göra samma fullständiga läkemedelsbedömning som en läkare har möjlighet till. Vi anser att en läkemedelsgenomgång också ska kunna tillsättas eller initieras av apoteken själva. Alla legitimerade farmaceuter bör ha möjligheten att initiera en läkemedelsgenomgång som sedan genomförs tillsammans med läkaren.

Olämpliga läkemedel

Det finns också en rad läkemedel som är direkt olämpliga för äldre personer. Det vill säga mediciner som ger en ökad risk för biverkningar just för äldre. 2010 fick var tredje person över 80 år olämpliga läkemedel.

Socialstyrelsen har kommit fram till att varje år blir 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Det tycker inte vi är rimligt, och det vill vi vara med och motverka.

Tillsammans med PRO och SPF kartlägger Apoteket olämpliga läkemedel i alla Sveriges landsting. På så sätt kan vi öka informationen och sätta tryck på de landsting som fortfarande har allt för stor användning.

Genom vårt gemensamma arbete sprider vi kunskap om vilka läkemedel som bör undvikas, och vi kommer fortsätta arbeta för att förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre ska upphöra.

Du hittar hela listan på olämpliga läkemedel "okloka listan" på Koll på läkemedels webbplats 

Elektroniskt expertstöd för ökad patientsäkerhet

För att underlätta för apoteken motverka de problem som kan uppstå vid läkemedelsbehandling har E-hälsomyndigheten tagit fram beslutsstödet Elektroniskt expertstöd (EES). Hos Apoteket kan kunderna få en genomgång med hjälp av EES när de hämtar ut läkemedel, antingen på eget initiativ eller på farmaceutens. 

Med EES kan farmaceuten analysera alla elektroniska läkemedelsrecept förskrivna till en person. En EES-analys kan vara särskilt bra för äldre personer då systemet bland annat ger signaler om doser anpassade för äldre och läkemedel som kan vara olämpliga för äldre.

Apoteket uppmuntrar och följer användningen av EES på apoteken noggrant.

Läs mer om EES

 

Problem med generiskt utbyte

När patenttiden på ett originalläkemedel gått ut, kan andra läkemedelsproducenter tillverka kopior av läkemedlet. Sådana läkemedel kallas för generika och har samma verksamma ämne som originalläkemedlet men säljs under ett annat namn.

Ett vanligt problem för äldre med många läkemedel är det så kallade generiska utbytet. Det innebär att kunden får det billigaste tillgängliga läkemedlet med samma aktiva substans som det som läkaren har förskrivit. Det kan lätt skapa förvirring om läkemedlet byter färg, storlek och namn varje gång det hämtas ut. Därför driver vi, tillsammans med PRO och SPF att ingen över 75 år ska behöva byta sitt läkemedel mot generika.

Alla apotek är ålagda att alltid genomföra det generiska bytet. Som kund har man rätt att motsätta sig utbytet, men man krävs då på mellanskillnaden i pris, vilken inte ingår i högkostnadsskyddet.

På TLV:s webbplats kan du läsa mer om det generiska utbytet 

Parallellimporterade läkemedel

Ett annat viktigt begrepp att känna till är de så kallade parallellimporterade läkemedlen. Det är originalläkemedel som köps in billigare i ett annat EU-land tack vare att det råder individuella marknadsvillkor i varje land.

Godkända EU-läkemedel kan se olika ut i olika länder och vid parallellimport kan vi i Sverige då sälja originalläkemedel som ser olika ut från gång till gång.

Dostjänst förenklar vardagen

Alla som dagligen tar flera läkemedel och behöver hjälp med sin läkemedelshantering kan få Apodos. Apodos är en tjänst från Apoteket som samlar en persons läkemedel i en dospåse.

Varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med personens personuppgifter, vad påsen innehåller och vilken dag och tid läkemedlen i påsen ska tas.

Apodos är ett mycket säkrare alternativ än dosett, eftersom att man inte behöver komma ihåg att fylla på, och risken med att göra fel försvinner. En dospåse är lätt att ta med sig och som kund behöver man aldrig oroa sig för att ta fel dos.

Idag är det 185 000 personer som har en dostjänst, och det var ungefär 185 000 för tio år sedan också. Vi anser och tror att fler människor skulle vara behjälpta av att få sina läkemedel förskrivna i dosförpackningar. Det är ett säkert, tryggt och stabilt sätt att få sina läkemedel på. Men tjänsten kan idag endast beställas av en läkare. Vi tycker att även sjuksköterskor i kommuner ska har rätten att beställa dostjänst till sina patienter.

Läs mer om Apodos