Om Apoteket / Vår syn på läkemedel

Apotekets syn på läkemedel

Läkemedel bidrar till hälsa, välmående och ett längre, friskare liv. Tyvärr finns ett slarv med läkemedel som gör att användningen inte är så effektiv som den skulle kunna vara. Det handlar bland annat om brist på samverkan mellan vård och apotek och om onödiga utsläpp i miljön.

Apoteket vill bidra till förändring så att läkemedel ska komma till ännu bättre nytta.


Effekt & säkerhet

En typ av läkemedelsslarv är felaktig användning av begreppet läkemedel. Äkta läkemedel har bevisad effekt och lever upp till krav på kvalitet och säkerhet. Men en behandling kan ändå få oönskade följder. 

Läs om krav, råd & försäkring


Miljöaspekter

Nyttan med läkemedel måste vägas mot bland annat en potentiell miljöpåverkan. Vi är övertygade om att det går att göra mer för att öka engagemanget kring att minska läkemedels miljöpåverkan.

Läs hur Apoteket vill förändra


Äldres känslighet 

Läkemedelsbehandling är en viktig del av äldres vård men många läkemedel innebär samtidigt en förhöjd risk för problem, särskilt för äldre personer som ofta är mer känsliga.

Läs mer om utmaningarna


Vård & apotek

På Apoteket är vi övertygade om att vi kan förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Men det är inget vi kan göra ensamma. Det kräver ökad samverkan mellan vård och apotek.

Läs mer om möjligheterna