Apoteket och Solvatten

Apoteket samarbetar med Solvatten för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, men också för att klimatkompensera för alla leveranser till våra kunder.

Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för många av oss men nästan en tredjedel av jordens befolkning lever utan det. De ojämlika förutsättningarna var något som inspirerade Petra Wadström, uppfinnaren bakom Solvatten.

En idé tog form då Petra ville förenkla vardagen framför allt för kvinnor som lever i fattigdom utan tillgång till rent vatten. Idag används hennes uppfinning av omkring 450 000 personer i bland annat Kenya och Uganda.

Solvattenprojekten minskar koldioxidutsläppen med totalt en halv miljon ton och en skogsareal motsvarande 15 000 fotbollsplaner kan bevaras.

Vad är Solvatten?

Solvatten är en innovativ lösning som renar och värmer vatten med hjälp av solens strålar. Genom att oskadliggöra de vattenburna bakterier, virus och parasiter som annars orsakar sjukdomar, så minskar riskerna för både barn och vuxna att bli sjuka.

Det varma vattnet kan även användas för både matlagning och hygien, för att ytterligare minska behovet av biobränsle samtidigt som hygienrelaterade infektioner minskar. Detta bidrar till hållbarhet ur flera aspekter, för både människa, miljö och klimat.

Läs mer om Solvatten här.

Solvatten logotyp