Cyklist i motljus

Många företag efterfrågar Apotekets tjänster för sitt hälsofrämjande arbete. Med Apotekets Hälsokoll kan du som arbetsgivare få reda på vad dina medarbetare behöver för att må bättre.

Det är klokt att göra Apotekets Hälsokoll till en del av ditt företags hälsofrämjande arbete. Som arbetsgivare är det viktigt att nå långsiktiga effekter av dina hälsoinvesteringar. Det finns hälsoekonomiska beräkningar som visar att arbetsgivare sparar en månadslön per år för varje medarbetare som förflyttas från riskgrupp till friskgrupp.

Vi på Apoteket har utvecklat en hälsotest - Apotekets Hälsokoll. Till vår hjälp har vi haft europeiska hjärtläkarföreningen och medicinska experter som vi samarbetar med. Hälsokollen lyfter på ett unikt sätt fram varje medarbetares möjligheter att må bra, samt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om vad du som arbetsgivare kan få ut av hälsokollen. Kontakta oss så berättar vi mer

E-post: apoteketshalsotjanster@apoteket.se
Tel: 010-447 57 01

Hälsofrämjande insatser

I Apotekets Hälsokoll ingår bland annat en hälsoenkät, blodtrycks-, blodsocker- och kolesterolmätning samt en vetenskaplig baserad riskbedömning. Medarbetaren får återkoppling på sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar och hur de egna levnadsvanorna (rökning, motion, stress, sömn med mera) påverkar hälsan.

Enkät, tester och möte

Dina medarbetare fyller i en hälsoenkät på apoteket.se, därefter följer ett förbokat möte med en specialutbildad farmaceut. I mötet med farmaceuten sker tester och mätningar som tar cirka 30 minuter. Resultaten gås igenom under mötet, och tillsammans identifieras områden att arbeta vidare med och förbättra för att skapa långsiktigt goda vanor. Medarbetaren får tillgång till Apotekets Hälsolabb för att kunna överblicka sina resultat och följa sina förbättringar.

Varje medarbetare som gör hälsokollen äger själva sina resultat. Vi sparar inga data kopplat till personuppgifter. Men för att du som arbetsgivare ska få ut så mycket som möjligt och bättre kunna anpassa dina hälsofrämjande insatser efter dina medarbetares behov, erbjuder vi en rapport med åtgärdsförslag. Det kan vi erbjuda för varje avdelning eller för hela företaget.

Apoteket erbjuder ett flertal hälsotjänster och hälsorelaterade produkter som företaget och individen kan arbeta vidare med.