Vi vill gärna träffa dig

Du som studerar är viktig för oss i framtiden. Ni ska alltid ha tillgång till information om oss och träffa oss om ni är intresserade av vår verksamhet. Det finns ingenting som kan ersätta det personliga mötet.

Varje termin finns vi på olika utbildningsplatser, arbetsmarknadsmässor och på lärosätena som arrangeras i Göteborg, Uppsala, Umeå och Stockholm. Har du frågor och vill veta mera om var du kan träffa oss, kontakta oss via e-post.