En god tillgång på läkemedel är grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård. Tillgängligheten fick därför hög prioritet för Apoteksbolaget redan från början. På tjugo år ökade antalet apotek med 50 procent.

Tillgänglighet i både stad och glesbygd

När Apoteksbolaget bildades befarande många att bolaget bara skulle satsa på stora och lönsamma apotek. Dessa farhågor visade sig vara helt grundlösa. I stället inleddes en oerhört expansiv period i Apotekets historia.

Apoteksbolagets första vd, Åke Nohrlander, var expert på logistik och såg det som sin uppgift att göra verksamheten både bättre och billigare för alla. Att öka tillgängligheten var ett viktigt uppdrag. Det var bättre att öppna fem apotek i Norrland, än att ha två apotek på Drottninggatan i Stockholm.

Rationaliseringen som inleddes innebar dels att apotek i tätorterna lades ned, dels att nya apotek etablerades. Under 1970- och 1980-talen ökade antalet apotek med mellan 10 och 12 apotek per år fram till 1990-talet. Då hade antalet apotek i Sverige ökat från drygt 600 till över 900.

Strategin var att etablera apoteken där kunderna fanns: i anslutning till sjukvården och i de framväxande köpcentrumen. Tanken var att patienten hämtade ut det förskrivna läkemedlet första gången direkt efter läkarbesöket, så att behandlingen kunde inledas omedelbart, och hämta ut preparatet för andra gången när han eller hon uträttade andra ärenden i köpcentret.

Apoteken etablerades utifrån folkmängden i upptagningsområdet och närområdet, antal läkare samt avstånd till närmaste apotek. Det skulle vara minst 15 kilometer till redan etablerade apotek och det nya apoteket skulle utföra minst 15 000 receptexpeditioner per år. Tillgängligheten ökade dessutom med hjälp av apoteksombud och lantbrevbärare.

Runt 2005 inleddes en ny satsning på ökad tillgänglighet. Nya apotek öppnades, öppettiderna förlängdes och en storsatsning gjordes på en ny typ av egenvårdsapotek – Apoteket Shop.

Apoteket Shop

Det allra första Apoteket Shop var ett initiativ från personalen på apoteket i Kungsbacka i mitten av 1990-talet. Tio år senare var det dags för en nationell lansering av konceptet. Den första butiken öppnade 2004 på Sergelgatan i Stockholm.

Syftet med satsningen var dels att förbättra tillgängligheten, dels att förstärka Apotekets profil inom egenvårdsförsäljningen. Apoteket Shop skulle etableras i de bästa affärslägena i större städer, gallerior och centrumanläggningar. Butikerna skulle ha samma öppettider som andra butiker i området. Här såldes egenvårdsprodukter och receptfria läkemedel. Det skulle vara enkelt att hitta och gå snabbt att betala. Under hela öppettiden skulle en farmaceut finnas på plats, som hade stor erfarenhet och intresse av egenvårdssortimentet.


Bild 1: Apotekexteriör apoteket Knekten i Jönköping år 1989. Fotograf Björn Enström.

Bild 2: Apoteksexteriör Arlanda år 1993. Fotograf Rolf Adlercreutz.

Bild 3: Apoteksshop i Högdalen år 1996. Fotograf Annette Öhman.