Apoteket DosPac förenklar för dig som tar flera mediciner. DosPac är medicin förpackad i dospåsar, där varje påse innehåller de mediciner som du tar vid ett och samma tillfälle. Fördelen är att du slipper hålla reda på många förpackningar, vilka mediciner som ska tas tillsammans och vid vilket tillfälle. Varje dos är märkt med ditt namn, innehåll och när den ska tas.

Så funkar DosPac

Informationsbroschyr för DosPac-brukare (885 kB)

Förteckning recept

Förteckningen över dina recept ger dig en tydlig överblick över alla dina mediciner. Det förenklar för läkare och vårdpersonal samt minskar risken för att du får en medicin som inte fungerar tillsammans med de övriga. Varje gång din medicinering ändras får du en ny förteckning av dina recept. Du besöker din läkare för att förlänga ordinationen.

Välj betalning

Välj att betala DosPac kontant, via delbetalningsavtal eller med faktura i slutet av månaden. Du kan även handla andra varor mot faktura på apoteket. Observera dock att det inte går att delbetala de varorna, hela beloppet måste betalas när fakturan kommer. Krediten för varor utanför högkostnadsskyddet gäller endast så länge du har ett giltigt dosrecept.

Viktigt att känna till

  • Flytande medicin och salvor får du i originalförpackning eftersom de inte går att dosförpacka.
  • Som DosPac-kund godkänner du att Apoteket får lämna ut information om dina mediciner till läkare och vårdpersonal. Sjukvårdens tystnadsplikt gäller även här.
  • Apoteket kan byta ut en medicin mot en annat, likvärdig medicin i samråd med din läkare.