Sårvård & förband

Sårskador är en av de vanligaste orsakerna till akuta veterinärbesök. Om ett sår behöver sys eller det finns behov av antibiotika är det viktigt att din hund får veterinärvård så fort som möjligt. Ju tidigare antibiotikan sätts in, desto mindre blir risken för att en sårinfektion ska utvecklas. Här får du hjälp med sårvård av din hund.

Läs mer

Sårinfektion vid bitsår från annan hund eller katt

Ett exempel på sårinfektion kan vara bitsår från en annan hund eller katt, även om såret inte ser så allvarligt ut från utsidan. Hundarnas munflora innehåller en mängd olika bakterier som kan orsaka infektion och ofta bildas fickor under huden vid ett hundbett, där bakterierna kan frodas.

Mindre sår och skråmor på din hund, kan du ofta ta hand om själv. Som hundägare händer det också att du efter ett veterinärbesök får i uppdrag att själv byta bandage och kontrollera eller rengöra såret regelbundet.

Det är alltid hundens allmäntillstånd och sårskadans omfattning som är avgörande för om du kan ta hand om såret själv, eller behöver uppsöka veterinär. Ett extra telefonsamtal för att fråga om råd, är aldrig fel.

Vid vissa typer av sårskador ska du alltid kontakta veterinär eftersom det ibland kan vara svårt att själv avgöra hur allvarlig sårskadan är.

Ta kontakt med veterinär om

  • Sticksår
  • Bitsår
  • Sår vid ögonen
  • Stora eller djupa sår som behöver sys.

Tänk på att

Även ett mindre sår, som sitter så till att det hela tiden glipar när hunden rör sig, kan behöva sys för att det ska kunna läka ordentligt.

Sårinfektion

Oavsett om du uppsökt veterinär akut eller inte, bör du alltid vara uppmärksam och titta på såret regelbundet. Ta för vana att kontrollera temperatur dagligen efter en sårskada. Förhöjd temperatur kan vara tecken på en sårinfektion.

Ta kontakt med veterinär om

  • Hunden får feber eller blir allmänpåverkat
  • Såret blir svullet, rött eller varigt
  • Såret inte läker som det ska
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 31 produkter
/Meny/Djur/Hund/Sårvård & förband