Analbesvär

På var sida om ändtarmsöppningen finns två körtelsäckar som producerar ett illaluktande sekret. I vanliga fall töms dessa säckar regelbundet då hunden bajsar. Körtlarna kan bli inflammerade och innehållet betydligt mer trögflytande. Det gör att innehållet i säckarna inte kan tömmas och hunden får ont. Kontakta veterinär om hunden är besvärad.

Symtom på analbesvär

Typiska symtom är att hunden "åker kana" på ändan och slickar och biter sig vid svansroten. Ibland kan detta göra att analsäcken tömmer sig men många gånger behöver hunden ha hjälp med detta hos veterinären. Ibland behöver din hund också en antibiotikabehandling. Vissa hundar får ständigt återkommande besvär med fyllda inflammerade analsäckar. Det kan då vara aktuellt att operera bort dem.

Ta kontakt med veterinär om

  • Påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
  • Smärta och ömhet
  • Analsäcken/säckarna spruckit
  • Analsäckarna tömts en gång men hunden fortfarande har besvär
  • Det är osäkert om det är analsäcksinflammation