Leder

Artros är en sjukdom som orsakar nedbrytning av brosket i lederna vilket ger stelhet och smärta hos din hund. Sjukdomen är vanlig hos äldre hundar. Övervikt, brist på motion och felaktig kost påverkar sjukdomen negativt. Här hittar du bland annat fodertillskott och tabletter med glukosamin.

Symtomen vid artros

Symtomen vid en artros är smärta, varierande grad av hälta och stelhet. Du kan också märka beteendeförändringar som en följd av smärtan, till exempel ovilja att gå ut och allmän trötthet. Symtomen kan feltolkas som en del av att hunden bara har blivit gammal och trött vilket gör att många hundägare missar att söka hjälp.

Om artros för människor

Behandling

Din veterinär kan behandla artros på flera olika sätt. Behandlingen går ut på att minska smärtan och försämringstakten hos din hund och på så vis öka rörligheten. Behandlingen kan utgöras av bland annat smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner, kortison eller hyaluronsyra. Behandlingen kan göras både som en allmän behandling och som en lokal injektion i leden.

Ibland kan veterinären rekommendera ett fodertillskott som komplement till den övriga medicinska behandlingen.

Ett vanligt fodertillskott för att främja lederna är glukosamin. Glukosamin ingår som en normal beståndsdel i ledbrosk och i ledvätska.

Det är också viktigt att din hund hålls normalviktig och får tillräckligt med motion. Många veterinärer rekommenderar också fysioterapi.

Ledens uppbyggnad

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapseln, ledbrosket och ledvätskan.

Ledkapseln består av en yttre del som ger leden stabilitet. Den inre delen har flera mycket viktiga funktioner som till exempel att transportera näringsämnen till leden och restprodukter bort från leden. Den producerar dessutom flera ämnen som är viktiga för en normal ledfunktion. Ledbrosket täcker benytorna i leden. Ledbroskets yta är bland annat elastiskt och fungerar som en viktig stötdämpare. Ledbroskets celler, kondrocyterna, producerar ledbroskets alla olika beståndsdelar. De viktigaste av dessa är hyaluronsyra, proteoglykaner och kollagen. Ledvätskan är en gul klar vätska som består av blodplasma. Ledvätskan har en hög viskositet och tråddragande konsistens och fungerar som smörjmedel för leden.