Avmaskning

Din hund kan vara infekterad med mask utan synbara tecken på sjukdom. Men till exempel diarré, kräkningar, hosta och pälsproblem kan bero på mask. Vuxna hundar avmaskas vid behov medan valpar avmaskas i förebyggande syfte. Här hittar du receptfria avmaskningsmedel mot hundens vanligaste maskar och lådor för avföringsprov.

Läs mer

Avmaska vid behov

Om du behöver avmaska din hund eller inte beror på hur mycket mask det finns i hundens omgivning. Att avmaska hunden för säkerhets skull rekommenderas inte utan den vuxna hunden avmaskar du vid starkt misstänkt eller konstaterad förekomst av mask. Är du osäker på om din hund behöver avmaskas kan du vända dig till veterinär eller själv ta prov på hundens avföring. 

"Kollamasken smådjur" är en låda avsedd för avföringsprov från bland annat hundar. Lådan med provet skickar du till Vidilab för analys där man kan upptäcka ägg från spolmask och hakmask. Kostnaden för analysen ingår i lådans pris. Observera att analys av avföringsprov inte är en säker metod för att upptäcka bandmask.

I vissa hundgrupper där det finns mycket parasiter i hundarnas omgivning, till exempel på kennlar eller hunddagis, kan särskilda avmaskningsrutiner behövas. Rådgör i dessa fall med veterinär.

TIPS

Avföringsprov kan skickas för analys till Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Vidilab. 

Avmaska smalt

Om du ska avmaska din hund bör du alltid sträva efter att använda ett avmaskningsmedel med ett smalt antiparasitärt spektrum. Det innebär att du väljer ett medel som bara är effektivt mot just den maskart hunden har. Det är viktigt att vara noggrann med doseringen. Väg hunden, och ge hellre lite för mycket än för lite eftersom en alltför låg dos kan öka risken för att maskarna ska bli resistenta (motståndskraftiga) mot avmaskningsmedlet.

För att fördröja resistensutvecklingen bland hundens maskar gäller följande

 • Använd avmaskningsmedel diciplinerat. Avmaska vuxna hundar vid misstanke eller konstaterad förekomst.
 • Dosera avmaskningsmedel rätt. Underdosering ökar risken för resistensutveckling.
 • Sträva efter att använda avmaskningsmedel som bara är effektivt mot den maskart som hunden är infekterad med.

Känn igen hundens vanligaste maskar

Ett tydligt tecken på infektion med mask är om du i hundens kräkningar eller avföring ser maskar.

Spolmask

Spolmaskar är spolformade, gulvita med en längd upp till 15 cm. Det är vanligt att valpar och unga hundar är infekterade med spolmask. Om tiken har en spolmaskinfektion kan valparna smittas redan under fosterstadiet eller när de diar. 

Hunden kan även infekteras av spolmask från omgivningen, till exempel genom att slicka på hundavföring som innehåller spolmaskägg och larver.

Med tiden utvecklar hunden en motståndskraft mot spolmask, vilket gör att den vuxna hunden sällan har problem med spolmaskinfektioner.

Bandmask

Bandmaskar är platta och segmenterade, det vill säga avdelade. Segmenten går lätt av och ser ut som tillplattade risgryn när de torkat. Det finns flera bandmaskarter som kan infektera hundar. Bandmaskar förökar sig alltid via en mellanvärd. Olika bandmaskar sprids med olika mellanvärdar till exempel gnagare, viss insjöfisk och vilt.

En av hundens bandmaskar heter Taenia och samtliga receptfria avmaskningsmedel mot bandmask är effektiva mot denna art. Det finns dock flera andra bandmaskarter som bara vissa läkemedel har effekt mot.

Bandmask förekommer ibland hos jakthundar som äter rått kött och inälvor i samband med jakt. Hundar som inte utfodras på detta sätt, till exempel de flesta familjehundar, löper däremot liten risk att infekteras med bandmask.

Visste du att

Springmask förekommer inte på hund och kan därför inte smitta människa med denna mask.

Rävens dvärgbandmask

Mot rävens dvärgbandmask bör man i första hand välja ett preparat som bara innehåller prazikvantel i lämplig dos. Det finns också kombinationspreparat med effekt mot andra maskar. Dessa preparat bör inte användas vid upprepade avmaskningar under lång tid då man riskerar att onödig maskmedelsresistens kan utvecklas mot andra maskar.

Det finns också receptbelagda preparat i andra beredningsformer än tabletter om du har svårt att medicinera ditt djur. Kontakta då din veterinär.

Samlad information om rävens dvärgbandmask (Statens veterinärmedicinska anstalt)

Frågor och svar om rävens dvärgbandmask (Folkhälsomyndigheten)

Vanliga frågor om dvärgbandmask (Krisinformation.se)

Ta kontakt med veterinär

 • Om din hund är allmänpåverkad.
 • Om du misstänker att din hund har annan mask än spolmask eller bandmask.
 • Om effekten uteblir efter avmaskning.
 • För avmaskning i samband med utlandsresa.

Valpen

Valpar avmaskar du upprepade gånger under de första levnadsmånaderna för att undvika återinfektion med spolmask. Första avmaskningen bör göras innan valparna är 3 veckor gamla. Därefter ska valparna avmaskas varannan till var fjärde vecka, upp till 3 månaders ålder. Nedan hittar du våra receptfria avmaskningsmedel och tablettgivare för din valp.

Vid upprepad avmaskning av hunden under de första levnadmånaderna bör du använda samma läkemedel varje gång.Vilket intervall som avmaskningen ska göras beror på vilket avmaskningsmedel du ger. Vissa avmaskningsmedel ger du dessutom vid ett enda tillfälle (engångsdos) medan andra ges tre dagar i rad. Den unga hunden kan ibland även behöva avmaskas vid 6 månaders ålder mot spolmask. Därefter avmaskar du den unga hunden som vuxna hundar – det vill säga bara om det behövs.

TÄNK PÅ ATT

Om valparna har diarré vid avmaskningstillfället så hinner inte alltid medicinen som ges som engångsdos ha full effekt.

Valptiken

Tikar avmaskas sällan under dräktigheten utan först i samband med valparnas första avmaskning. Om tiken avmaskas i samband med valparnas första avmaskning använder du samma avmaskningsmedel till tiken. Ibland avmaskas tiken i slutet av dräktigheten för att undvika spolmaskinfektion hos valparna. I dessa fall bör du rådgöra med veterinär. Någon rutinavmaskning av tiken i samband med parning är som regel inte nödvändig.

Utlandsresa och avmaskning

Tänk på vilka regler som gäller när du ska ta med din hund tillbaka till Sverige. Kontakta Jordbruksverket för regler för avmaskning, vaccination, pass och id-märkning. Grundreglerna är samma i hela EU men det kan finnas variationer mellan länderna. Det är viktigt att tänka på om man ska besöka fler länder under resan. Kontakta ländernas ambassader innan avfärd.

När du rest utomlands med din hund finns kravet att hunden avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa till Sverige. Dvärgbandmask finns i två varianter, rävens och hundens dvärgbandmask, och båda varianterna kan smitta hundar. Eftersom dvärgbandmask även kan smitta oss människor och orsaka sjukdom är det viktigt att masken inte förs in och sprids i Sverige. Hundar som reser in i Sverige ska därför avmaskas med avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel redan i avreselandet och avmaskningen måste intygas av veterinär. Hunden bör också ges en andra dos prazikvantel snarast efter hemkomsten.

Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 24 produkter
10%
Bild på Milbemax vet. för hundar

Milbemax vet. för hundar

Tablett 4 styck Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos. Ej till hund under 5 kg, säkerställ vikten noga hos collieraser.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

233,10 kr

(Ord. pris 259 kr)

Köp
Lev. 3-5 vardagar
10%
Bild på Milbemax vet. för små hundar och valpar

Milbemax vet. för små hundar och valpar

Tablett 2 styck Blister Avmaskning hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spol&bandmask, även dvärgbandmask engångsdos. Ej till hund yngre än 2 veck eller < 0,5kg. Säkerställ vikten noga hos collieras

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

76,50 kr

(Ord. pris 85 kr)

Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild saknas för Flubenol® vet.

Bild saknas

Flubenol® vet.

Oral pasta 44 mg/ml 7,5 milliliter Förfylld spruta Avmaskning för hund&katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Oral pasta. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

90 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Droncit® vet.

Droncit® vet.

Tablett 50 mg 2 styck Blister Avmaskning för hund& katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot bandmask, även dvärgbandmask. Tabletter som ges som engångsdos.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

99 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild på Axilur® vet.

Axilur® vet.

Tablett 250 mg 10 tablett(er) Blister Avmaskning för hund&katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

111 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
10%
Bild på Milbemax vet. för hundar

Milbemax vet. för hundar

Tablett 2 styck Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos. Ej till hund under 5 kg, säkerställ vikten noga hos collieraser.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

130,50 kr

(Ord. pris 145 kr)

Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Axilur® vet.

Axilur® vet.

Tablett 250 mg 2 x 10 tablett(er) Blister Avmaskning för hund&katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

177 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild på Axilur® vet.

Axilur® vet.

Tablett 500 mg 2 x 10 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

277 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Banminth® vet.

Banminth® vet.

Oral pasta 2,2 % 24 gram Tub Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask.Oral pasta, engångsdos. Upprepas efter 14 dar vid konstaterad infektion. För valpar var 14:e dag upp t. 3 mån. ålder.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

99 kr
Slut i webblager
Bild på Axilur® vet.

Axilur® vet.

Oral suspension 10 % 50 milliliter Flaska Avmaskning för hund&katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

177 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
10%
Bild på Milbemax vet.

Milbemax vet.

Tuggtablett 12,5 mg/125 mg 2 styck Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Verksam mot rävens dvärgbandmask.
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos. Ej till hund under 5 kg, säkerställ vikten noga hos collieraser. Köttsmak

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

139,50 kr

(Ord. pris 155 kr)

Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild på Welpan® vet.

Welpan® vet.

Oral suspension 5 mg/ml+15 mg/ml 50 milliliter Flaska Avmaskning valp & unghund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask. Oral lösning, ges som engångsdos. Upprepas för valpar var 14:e dag upp till 3 månaders ålder.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

159 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Tablettingivare Buster

Tablettingivare Buster

För hund & katt 1 st Hjälpmedel att ge tablett

 • För hund & katt
 • Bra om djuret inte själv vill äta medicicinen
 • Med tablettingivaren kan du ge medicintabletter utan att riskera att få fingrarna i kläm.
39,50 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
10%
Bild på Milbemax vet.

Milbemax vet.

Tuggtablett 2,5 mg/25 mg 2 styck Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Verksam mot rävens dvärgbandmask.Säkerställ vikten noga hos collieraser.
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos. Ej till hund yngre än 2 veckor eller under 1 kg.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

80,10 kr

(Ord. pris 89 kr)

Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild på Droncit® vet.

Droncit® vet.

Tablett 50 mg 20 styck Blister Avmaskning för hund& katt

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot bandmask, även dvärgbandmask. Tabletter som ges som engångsdos.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

599 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Axilur® vet.

Axilur® vet.

Tablett 500 mg 10 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask. Ges tre dagar i följd. Upprepas efter 4 veckor vid konstaterad spolmask infektion.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

171 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Drontal® Comp Forte vet.

Drontal® Comp Forte vet.

Tablett 525 mg/504 mg/175 mg 2 tablett(er) Blister Avmaskning för stor hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask, även dvärgbandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

219 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Drontal® comp vet.

Drontal® comp vet.

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 24 styck Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Mot spolmask & bandmask, även dvärgbandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik.

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

809 kr
Slut i webblager
Bild på Drontal® Comp Forte vet.

Drontal® Comp Forte vet.

Tablett 525 mg/504 mg/175 mg 8 tablett(er) Blister

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

763 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Kollamasken smådjur

Kollamasken smådjur

För hund, katt & smådjur 1 st Provtagningsset

 • För hund, katt & smådjur
 • Inte för bandmask. De upptäcks som små segment ("risgryn") i avföringen
 • Kit med allt du behöver för att ta ett avföringsprov och skicka in för analys. Ger svar om djuret har mask
342 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Milpro vet

Milpro vet

Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg 4 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Köttsmak. Skall ej användas till valpar yngre än 2 veckor och/eller < 0,5 kg
 • Avmaskning av vuxna hundar mot bandmask och vuxna rundmaskar

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

199 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Milpro vet

Milpro vet

Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg 2 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Köttsmak. Skall ej användas till valpar yngre än 2 veckor och/eller < 0,5 kg
 • Avmaskning av vuxna hundar mot bandmask och vuxna rundmaskar

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

99 kr
Köp
Lev. 1-3 vardagar
Bild på Milpro vet

Milpro vet

Filmdragerad tablett 2,5 mg/25 mg 2 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Köttsmak. Skall ej användas till valpar yngre än 2 veckor och/eller < 0,5 kg
 • Avmaskning av små hundar och valpar mot bandmask och vuxna rundmaskar

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

59 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar
Bild på Dronbits

Dronbits

Tablett 150 mg/144 mg/50 mg 2 tablett(er) Blister Avmaskning för hund

 • Läkemedel
 • Mot rundmask och bandmask. Ges som engångsdos. Ej till dräktig tik

Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

109 kr
Köp
Lev. 3-5 vardagar