Sårvård & förband

Sårskador är en av de vanligaste orsakerna till akuta veterinärbesök. Om såret behöver sys är det viktigt att hästen får veterinärvård så fort som möjligt. Likaså om din den behöver antibiotika för att förhindra en sårinfektion. Ju tidigare antibiotika sätts in, desto mindre risk för att en sårinfektion ska utvecklas. Vi har produkter för din häst.

Allmänt om sår

När ett sår upptäcks är det viktigt att snabbt fatta rätt beslut. De första timmarna efter sårets tillkomst är avgörande för hur det ska gå med läkningen. Särskilt bråttom är det om såret finns i anslutning till någon led. Om såret skall sys eller om antibiotika behöver sättas in är det också viktigt att din häst få veterinärvård så fort som möjligt.

Hästar lever i en bakterierik närmiljö och drabbas lätt av sårinfektioner så som stelkramp (tetanus). Var därför noga med att se över hästens stelkrampsskydd (vaccination).

Mindre sår och skråmor på din häst kan du ofta ta hand om själv. Det är alltid hästens allmäntillstånd och sårskadans omfattning som avgör om du kan ta hand om såret själv. Ett extra telefonsamtal för att fråga om råd, är aldrig fel.

Tänk på att

Även ett mindre sår som glipar när hästen rör sig, kan behöva sys för att kunna läka ordentligt. 

Ta kontakt med veterinär vid

  • Sticksår
  • Bitsår
  • Sår nära led eller senskida
  • Sår vid ögonen
  • Misstanke om djup sårskada
  • Sår som glipar mer än 5 mm
  • Kraftig blödning
  • Hästen får feber