Mask & avmaskning

Det är framför allt under betessäsongen som hästarna infekteras av inälvsparasiter. Betesmarkerna smittas genom att avföring från infekterade hästar innehåller parasitägg vilka utvecklas till infektionsdugliga larver. När hästarna betar får de i sig larverna.

För att ta reda på om din häst har mask kan du skicka avföring (träckprov) för analys. Träckprov kan skickas för analys till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eller till Vidilab. Provtagningslådan ”Kollamasken Häst” finns att köpa på apoteket.

Det är din veterinär som skriver ut läkemedel för avmaskning och kan ge råd och information i samband med avmaskningsprogram för just din häst eller hästar.

Läs mer om invärtes och utvärtes parasiter hos häst på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)’s hemsida.