Leder

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapsel, ledbrosk och ledvätska. Symtomen vid en ledinflammation är värme, smärta, svullnad och varierande grad av hälta. Din veterinär kan behandla en ledinflammation på flera olika sätt. Viktigast är att så snart som möjligt stoppa den inflammatoriska processen.

Läs mer

Ledinflammation

Ett akut trauma eller en upprepad överbelastning av leden är de vanligaste orsakerna till ledinflammation hos en arbetande häst.

Symtomen vid en ledinflammation är värme, smärta, svullnad och varierande grad av hälta. Inflammationen orsakar skador och defekter i ledbrosket. I den inflammerade leden blir ledkapseln förtjockad och förlorar sin elasticitet. Efter hand blir hela leden stelare och i ledens kanter bildas benpålagringar.

Behandling av ledinflammation

Din veterinär kan behandla en ledinflammation på flera olika sätt. Viktigast är att så snart som möjligt stoppa den inflammatoriska processen så att smärtan avtar och ledens funktion återställs. Behandlingen kan utgöras av smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner, kortison eller hyaluronsyra. Behandlingen kan göras både som en allmän behandling och som en lokal injektion i leden.

Ibland rekommenderar veterinären fodertillskott som komplement till den övriga medicinska behandlingen.

Det finns flera olika fodertillskott som kan påverka symtomen smärta och stelhet från leder. Det som oftast har används är glukosamin, ibland i kombination med till exempel kondroitinsulfat.

Glukosaminer ingår som en normal beståndsdel i ledbrosk och i ledvätska. Tillförsel av extra glukosamin som ett fodertillskott kan medföra en ökad egenproduktion av glukosamin, proteoglykan och hyaluronsyra i lederna. Exakt hur det verkar är inte känt, men en lindring av symtomen kan ses vid ledinflammation.

Ta kontakt med veterinär

  • Vid misstanke om ledinflammation.

Så ser leden ut

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapsel, ledbrosk och ledvätska. Ledkapseln består av en yttre del som ger leden stabilitet. Den inre delen har flera mycket viktiga funktioner som till exempel att transportera näringsämnen till leden och restprodukter bort från leden. Den producerar dessutom flera ämnen som är viktiga för en normal ledfunktion.

Ledbrosket täcker benytorna i leden. Lebroskets yta är bland annat elastiskt och fungerar som en viktig stötdämpare. Ledbroskets celler, kondrocyterna, producerar ledbroskets alla olika beståndsdelar. De viktigaste av dessa är hyaluronsyra, proteoglykaner och kollagen. Ledvätskan är en gul klar vätska som består av blodplasma.

Ledvätskan har en hög viskositet och tråddragande konsistens och fungerar som smörjmedel för leden.

Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 3 produkter