Leder

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapsel, ledbrosk och ledvätska. Symtomen vid en ledinflammation är värme, smärta, svullnad och varierande grad av hälta. Kontakta din veterinär om du misstänker att hästen har problem med lederna. Man kan behandla en ledinflammation på flera olika sätt. Ibland rekommenderar veterinären fodertillskott som komplement till den medicinska behandlingen.

Ett vanligt fodertillskott för att främja lederna är glukosamin. Glukosamin ingår som en normal beståndsdel i ledbrosk och i ledvätska.

Ledens uppbyggnad

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapseln, ledbrosket och ledvätskan.

Ledkapseln består av en yttre del som ger leden stabilitet. Den inre delen har flera mycket viktiga funktioner som till exempel att transportera näringsämnen till leden och restprodukter bort från leden. Den producerar dessutom flera ämnen som är viktiga för en normal ledfunktion.

Ledbrosket täcker benytorna i leden. Ledbroskets yta är bland annat elastiskt och fungerar som en viktig stötdämpare. Ledbroskets celler, kondrocyterna, producerar ledbroskets alla olika beståndsdelar. De viktigaste av dessa är hyaluronsyra, proteoglykaner och kollagen.

Ledvätskan är en gul klar vätska som består av blodplasma. Ledvätskan har en hög viskositet och tråddragande konsistens och fungerar som smörjmedel för leden.