Apoteket är Sveriges mest hållbara företag i apoteksbranschen

Apoteket har blivit utsett till Sveriges mest hållbara företag i apoteksbranschen. Till grund för utmärkelsen ligger svaren från 23 400 konsumenter på frågor om bland annat socialt ansvarstagande och miljöansvar i undersökningen Sustainable Brand Index.

Apoteket är med i undersökningen Sustainable Brands Index sedan nioåtta år och har rankats högst i apoteksbranschen sedan starten. År 2016 och 2017 utsågs Apoteket dessutom till Sveriges mest hållbara företag totalt sett. 

Apoteket arbetar varje dag för att göra det enklare för människor att må bra. Vi ger kloka råd om läkemedelsbehandling och guidar våra kunder till de produkter och tjänster de behöver för att kunna ta hand om sin hälsa.   

Ett hälsosamt liv förutsätter även en frisk miljö. Därför har hållbarhet i många år varit en del av Apotekets DNA, men vi är fortfarande inte nöjda. Utmaningarna som Sverige och världen står inför kräver allt större insatser av oss alla och de stora kliven kräver ibland nära samarbete med våra kunder, leverantörer och även våra konkurrenter. 

Ökad transperens i läkemedelstillverkningen

Vi samarbetar med de andra apoteken i Sverige för att sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen i sitt hållbarhetsarbete. Idag är det oftast hemligt hur läkemedel tillverkas. Det vill vi ändra på. 

Vi kontrollerar alla våra egna produkter noga och ställer krav på bland annat miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos leverantören. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att handla hos oss.  

Apotekets hållbara samarbeten

Vi samarbetar sedan 2009 med Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna i projektet Koll på läkemedel. Tillsammans utbildar och stödjer vi de äldre så att de själva kan verka för en bättre läkemedelsbehandling. 

Apoteket samarbetar med olika partners för att hjälpa till att driva utvecklingen mot förnybara bränslen och nya innovativa transportlösningar. Vi klimatkompenserar för våra leveranser genom att investera i Solvatten. Tack vare samarbetet får utsatta familjer möjlighet till god hygien genom rent och varmt vatten, samtidigt som behovet av att elda med ved och kol minskar. 

Läkemedel som blir över ska lämnas in på apotek. För att sprida kunskap genomför vi regelbundet informationskampanjen Stora läkemedelsinsamlingen. De kunder som lämnar in sina läkemedel till oss belönar vi med en miljöbonus.  

Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet som görs sedan 2011. Bakom resultat för Sverige ligger cirka 23 400 konsumentintervjuer – både webbenkäter och djupintervjuer – och inbegriper 393 varumärken i Sverige. Utgångspunkten är de 10 principerna om miljöansvar och socialt ansvarstagande i FN:s Global Compact, som sedan kompletteras med konsumenternas uppfattning av hållbarhet samt deras förväntningar och krav på företagen. 

Du har väl inte missat Apotekets Hållbarhetsblogg? 

Apotekets investerar i nytt toppmodernt e-handelslager, dubbla bonuspoäng för miljön, utfasning av PFAS för människa och miljö. I vår hållbarhetsblogg kan du ta del av aktuella nyheter och intressant information om vårt arbete mot en välmående planet bestående av välmående människor. 

> Kom till Hållbarhetsbloggen