Sömnhjälpen

Apotekets Sömnhjälpen är ett hjälpmedel för att hantera det man kallar insomni. Det kan handla om svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden under natten.

Programmet bygger på de senaste metoderna inom Kognitiv Beteendeterapi, metoder som har visat sig ge utomordentligt bra resultat för personer som lider av den här typen av problem. I programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Programmet är upplagt på 8 avsnitt som du kan genomföra i din egen takt. Varje avsnitt innehåller följande delar:

  • Information om sömn och sömnproblem samt information som beskriver uppgifter och metoder.
  • Självstuderingsuppgifter som har visat sig påverka sömnen på ett positivt sätt. Det går bra att ladda hem uppgifterna och skriva ut dem.
  • En sömndagbok och sömnprofil följer dig genom hela programmet och ger dig en bild av hur ditt sömnproblem förändras över tid.

Passar programmet dig?

Sömnhjälpen är avsett för sömnproblem av typen insomni. Insomni innebär svårigheter med att somna, tidigt uppvaknande (utan att kunna somna om) och många uppvaknanden under natten. Beroende på orsaken till insomni kan det ibland vara olämpligt med ett självhjälpsprogram av denna typ.

Sömnbristen ger också trötthet och sänkt prestationsförmåga i vardagen. Insomni beror ofta på en utlösande faktor som stress eller en påfrestande livshändelse. Ett samspel mellan flera faktorer gör sedan att sömnsvårigheterna utvecklas till långvariga och bestående problem.

Det finns många orsaker till insomni och i vissa fall är ett självhjälpsprogram av denna typ inte tillräckligt eller lämpligt.

Skiftarbete

Skiftarbete och oregelbundna arbetstider ställer ofta till problem med sömnen på ett eller annat sätt. Nattskift är för de flesta "ofysiologiskt" - det är emot kroppens egna sömnmekanismer och därför kan sömnen aldrig bli riktigt bra. Vid kombinationen sömnproblem och skiftarbete behöver man mer personlig vägledning än vad Sömnhjälpen kan bidra med. Programmet är inte anpassat för skiftarbete. Vi rekommenderar i dessa fall att man tar personlig hjälp av en kognitiv beteendeterapeut.

Hälsoproblem

Självhjälpsprogram kräver att deltagaren har kraft och motivation att ta på sig mycket av arbetet med sitt problem själv. Det är något som kan vara svårt, när problemen är för svåra och komplicerade - till exempel om sömnproblemen är en del i djup depression eller utbrändhetsproblematik.

Gör vårt test för att se om sömnhjälpen passar dig.

Testa dig!

Söka hjälp hos läkare

När sömnproblemen är orsakade av, eller ingår som en del i, problemen nedan skall man alltid i första hand söka hjälp hos läkare.

Depression

Depression är en sjukdom som nästan alltid påverkar sömnen negativt. Djupare depression kräver i första hand medicinsk eller terapeutisk behandling.

Långvarig stress, utbrändhet och utmattningsdepression

Stress är en av de vanligaste orsakerna till sömnproblem och stress är i sig inget hinder för att gå vårt program. Tvärtom kan man ha stor nytta av programmet om man upplever problem med stress som påverkar sömnen negativt. Om stressproblematiken har pågått under lång tid och man drabbats av utbrändhet eller så kallade utmattningsdepression så behöver man i allmänhet mer omfattande och avancerad hjälp än vad ett självhjälpsprogram kan erbjuda.

Sömnapné eller allvarliga problem med snarkning

Sömnapné karaktäriseras av kraftiga snarkningar och andningsuppehåll under natten. Vid sömnapné är andningsvägarna så pass blockerade att ingen luft kan passera och de i allmänhet frekventa andningsuppehållen stör nattsömnen kraftigt - ofta med uttalad trötthet och sömnighet dagtid som följd. Det finns flera medicinska behandlingsmetoder mot sömnapné.

Restless Legs Syndrome (RLS) och Periodic Limb Movement Disorder (PLMD)

RLS och PLMD är medicinska problem (ibland klassade som separata sömnsjukdomar) som är relaterade till obehagliga känslor och ryckningar i framför allt benen - så kallade sprattelben - som stör sömnen. Dessa kräver i första hand medicinsk behandling.

Smärtsjukdomar

Alla sjukdomstillstånd som medför fysiologisk smärta påverkar i allmänhet sömnen negativt. Här krävs i första hand att man behandlas för orsaken till smärtan, till exempel med mediciner eller sjukgymnastisk behandling.

Andra medicinska sjukdomar

Det finns flera kroppsliga sjukdomar som är direkt förenade med sömnproblem - till exempel störningar i sköldkörtelns eller bisköldkörtlarnas funktion, mag- och tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, allergier och astma. Om du är osäker på om dina sömnproblem beror på kroppslig sjukdom så bör du få en utredning gjord av läkare.

Mediciner, droger och missbruksproblem

Alla droger påverkar nervsystemet och har därmed också i allmänhet en störande effekt på sömnen. De flesta som missbrukar alkohol eller andra droger drabbas av svåra sömnstörningar. Missbruksproblem skall alltid behandlas i första hand. Insomni kan också vara en direkt effekt av mediciner förskrivna för kroppsliga sjukdomar. Om du misstänker att dina sömnproblem beror på en medicin du tar så bör du diskutera detta med din läkare.

Programmet har åtta avsnitt

Avsnitt

Fakta

Uppgifter

1

Intro

Varför behöver vi sova?

Så sover vi

Biologisk klocka

Sömnlängd och sömnkvalitet

Sömnen genom livet

Är det farligt att sova för lite?

Sömndagbok

Sätt dina mål

Avslappning - del 1

2

Intro

Sömn och stress

Sömnstörare i miljön

Fysisk aktivitet och sömn

Sömniga matvanor

Sömn och droger

Sömn och regelbundna tider

Sömndagbok

Stresshantering

Avslappning - del 2

3

Intro

Insomni - att inte kunna sova

Vad styr insomningen?

Hantera insomningsproblem

Sömn och medicinering

Sömnmediciner och beorende

Olika typer av sömnmediciner

Sömndagbok

Medicinnedtrappning

Insomning

Avslappning - del 3

4

Intro

Om trötthet

Tips för att hantera trötthet

Sömndagbok

Acceptera tankar

Avslappning - del 4

5 Intro
Negativa automatiska tankar
Att bemöta tankar
Vanliga tankeproblem
Tankefällor

 

Sömndagbok

Bemöta tankar

6

Intro

Att vara närvarande

Mindfulness - grundprinciper

 

Sömndagbok
Mindfulness - del 1

 

7

Intro

Närvaro och aktivitet

Sömndagbok
Mindfulness - del 2

 

8

Intro

Mer om närvaro

Bibehålla framsteg

Sömndagbok
Mindfulness - del 3
Framstegsplan

 

Priser och tilläggstjänster

Produkt

Pris

Sömnhjälpen *1 395 kr
Programförlängning *2 100 kr/mån
Tilläggstjänst psykologstöd *3 600 kr
Avslappnings-CD 50 kr
Administrations- och portoavgift (vid fakturering) 30 kr

 

*1 Sömnhjälpen

Fri tillgång till programmet under 12 veckor frånsett möjligheten att ställa personliga frågor till psykolog. Om du inte är nöjd med resultatet efter att du genomgått programmet får du pengarna tillbaka!

*2 Programförlängning

Efter programmets slut har du möjlighet att förlänga programtiden med 1-6 månader i taget. Du blir automatiskt förfrågad angående detta första gången du loggar in efter att din programtid gått ut.

*3 Tilläggstjänst psykologstöd

Tilläggstjänsten psykologstöd innebär att du har möjlighet att ställa personliga frågor till psykologer under programtiden. Dessa svarar dig personligen via en fråge- och svarsfunktion i programmet, i regel inom 24 timmar (dock ej på helger).

Leverans och ångerveckor

Direkt efter att du gjort din beställning kan du börja arbeta med programmet. Eventuell CD-skiva levereras till din postadress inom en vecka efter beställning. Betalningsvillkor 20 dagar från och med faktureringsdatum.

Vi tillämpar ångervecka. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mejl, eller genom att ringa vår kundtjänst: 021-80 00 30. Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill.

OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer

Pengarna tillbaka-garanti

Även om vi vet att Sömnhjälpen är ett av de mest effektiva metoderna för att hantera sömnsvårigheter så kan det tyvärr inte hjälpa alla. Om du upplever att programmet inte hjälpt dig efter att du gått igenom programmet så betalar vi tillbaka din grundavgift för programmet.

Om du skulle känna dig missnöjd anger du helt enkelt detta i utvärderingen i slutet av programmet, tillsammans med ett kontonummer för återbetalningen. Återbetalning sker i så fall för hela kostnaden av grundprogrammet. Eventuellt tillval av psykologstöd eller avslappnings-CD omfattas inte av garantin.

Kundkontakt

Du når vår kundservice på tel: 021-80 00 30, vard 9.00 - 16.00. För frågor som rör företagstjänster ber vi dig kontakta någon av våra försäljare (kontaktuppgifter hittar du från portalsidan).

Priser och betalning

Priser som anges är alltid inklusive moms, om inte annat anges. Betalning sker mot faktura, inom 20 dagar.

Leverans

I och med att du registrerar dig får du genast tillgång till programmet. Eventuellt faktamaterial, avslappnings-CD och liknande levereras inom en vecka till den adress du anger i registeringen. Vid leverans utom Sverige kan ingen garanti för leverenstid ges.

Två ångerveckor

Livanda tillämpar ångervecka. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom två veckor från det att du registrerat dig för ett program. Enklast ångrar du dig genom att meddela det per mail till info@livanda.se, eller genom att ringa vår kundtjänst: 021-80 00 30. Om du ångrar dig, men redan har betalt programmet, betalar vi tillbaka pengarna på det sätt du vill. OBS! Ångerveckorna gäller inte om du beställt och utnyttjat frågetjänsten till våra psykologer.

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som användare köper ett av våra självhjälpsprogram så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Personnummer registreras inte. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part.

De personliga uppgifter du som användare skriver in i självhjälpsprogrammet används endast för administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden. De enda personer på Livanda som har tillgång till dessa persondata är våra psykologer och dessa omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt.

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du som användare denna behandling av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen - PUL).

Efter programtidens slut - eller om du väljer att avbryta ditt deltagande - kommer din adress och dina data att raderas efter 6 månader.

Programtid

När du anmält dig till ett program har du tillgång till det under 8-12 veckor beroende på program. Kostnadsfri förlängning av programtid kan dock medges vid t.ex. långvarig sjukdom - kontakta oss i detta fall via telefon (021-80 00 30).

Medicinskt ansvar

Ett problem med Internet är svårighet att ställa korrekt diagnos. Eftersom vi inte har den möjligheten kan vi inte ta ansvar för eventuella medicinska problem som kan ligga till grund för dina problem. Allt deltagande sker därför alltid på ditt eget ansvar. Vi rekommenderar dig därför att alltid se till att få en ordentlig utredning gjord av familjeläkare eller specialist. Livanda tar heller inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns våra program.

Garanterat resultat?

Det finns idag ingen metod eller träningsprogram som ger garanterad hjälp för alla människor, var sig det gäller överviktsproblem, stress, ångest eller annat. Vi kan alltså inte garantera att du blir fri från dina problem. De metoder vi använder oss av är dock genomgående sådana som i forskning visat sig ge det bästa resultatet för de områden de är avsedda.

Säkerhet

Vi har som målsättning att du som använder Livandas tjänster skall kunna känna dig trygg och säker. Av den anledningen använder vi s.k. SSL-certifikat. SSL, Secure Sockets Layer, är ett säkerhetsprotokoll för att skapa enkrypterad kanal mellan en webbserver och en webbläsare. Krypteringen försäkrar att all information och data som passerar mellan webbservern och browsern förblir privat och säkrad för utomstående. SSL är en industriell standard som används av många webbplatser som hanterar känslig personlig information.

Vad kan du göra själv för att öka säkerheten?

Det finns en hel del du kan göra själv för att öka din säkerhet på våra webbsidor och på Internet generellt.

Val och hantering av lösenord

Lösenord är relativt lätta att knäcka för personer som har denna kunskap. För att ha ett riktigt säkert lösenord bör du följa dessa rekommendationer:

  • Välj aldrig ett lösenord som kan kopplas till din person på något sätt.
  • Använd minst 8 tecken i lösenordet och ha med alla typer av tecken - små bokstäver, stora bokstäver, siffror och specialtecken.
  • Om du måste skriva ner ditt lösenord, gör det på ett papper och behandla det som ett värdepapper.
  • Ge aldrig ut ditt lösenord till någon annan.

Logga ut när du är klar!

Logga alltid ut ur programmet genom att klicka på knappen "Logga ut". Då avslutas alla sessioner som håller sidorna tillgänliga för din inloggning. Om du t.ex. endast stänger webbläsarfönstret så kan en annan person starta din webbläsare och klicka sig tillbaka till de sidor du besökt och läsa sådant du skrivit in.

Antivirusprogram och brandvägg

Se till att du har en väl fungerande programvara för antivirusskydd och brandvägg och att de kontinuerligt och automatiskt uppdateras med de senaste programuppdateringarna.

Behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt. När du som användare köper ett av våra självhjälpsprogram så hamnar de uppgifter du lämnar i vårt kundregister. Personnummer registreras inte. Dina adressuppgifter används endast för att göra fakturautskick och lämnas inte vidare till tredje part.

De personliga uppgifter du som användare skriver in i självhjälpsprogrammet används endast för administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden. De enda personer på Livanda som har tillgång till dessa persondata är våra psykologer och dessa omfattas av sjukvårdslagens tystnadsplikt.

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) måste du som användare godkänna denna behandling av personuppgifter om du skall kunna köpa ett av våra program.

Teknik

För att våra tjänster skall fungera korrekt behöver din webbläsare tillåta cookies och vara inställd för att kunna läsa javascript.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din dator av din webbläsare. Cookies kan ha olika funktioner och vår webbplats använder cookies på två sätt:

Cookies för vår besöksstatistik: Dessa cookies används för att samla statistik över antal besökare på vår webbplats och vilka sidor som besöks. Denna statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information och användarens IP-adress sparas ej. Därför kan informationen i dessa cookies aldrig kopplas samman med användarens identitet.Session cookies: Detta är cookies som används under den tid användaren är aktiv på webbplatsen. Efter att användaren loggat ut, eller en tid efter att användaren stängt ned webbläsaren, så raderas dessa cockies från dators cache-minne. Dessa cookies används för att hålla reda på olika inställningar i våra program, som att användaren är inloggad eller vilket avsnitt eller uppgift användaren befinner sig på.

Du kan själv göra en inställning i din webbläsare som hindrar cookies från att sparas i din dator. Om du gör detta kommer du dock inte att kunna använda våra program.

Javascript

Javascript är ett programspråk som ofta används på Internetsidor för att skapa mer interaktiva och avancerade funktioner. Javascript används för viss funktionlitet på våra portalsidor och i våra program. Din webbläsare behöver därför vara inställd för att läsa javascript för att du skall få tillgång till all funktionalitet

Om Livanda

Livanda är ett hälsoföretag som består av psykologer och forskare som under många år arbetat med att utveckla självhjälpsprogram, baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT), för bättre hälsa och livskvalitet.

Livanda har utvecklats ur det världsledande forskningsprojekt som startade vid Uppsala universitet i slutet av 90-talet, och har sedan dess arbetat med att utveckla och och ge en bred allmänhet tillgång till KBT via Internet.

En central del i Livandas expertis rör sömn och sömnbehandling och initiativtagarna till Livanda har, förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter, även publicerat en behandlingsmanual om sömn och sömnbehandling utifrån KBT (Bonniers -07).

Sömnhjälpen är resultatet av ett samarbete mellan Apoteket och Livanda som syftar till att ge en bred allmänhet tillgång till de mest effektiva metoderna som finns idag för att hantera sömnsvårigheter.

Boka tid

Apotekets Sömnhjälpen är ett hjälpmedel för att hantera det man kallar insomni – svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller många uppvaknanden under natten.