Vi hjälper dig att fimpa för gott – Apotekets Sluta Röka

Personligt stöd är tillsammans med nikotinläkemedel en framgångsrik kombination för att lyckas sluta röka. Och det lönar sig alltid att sluta med tobak. Ta chansen och gör en stor skillnad för din hälsa framöver med Apotekets tjänst Sluta Röka.

Med Apotekets Sluta Röka får du fem möten med en av våra hälsocoacher. Du får hjälp att formulera dina mål och göra en hållbar handlingsplan. Under resan får du hjälp att hitta din motivation och stöd för att bibehålla den tills du är rökfri. Stödprogrammet anpassas utifrån ditt nuläge. 

  • Pris: 450 kr
  • Fem möten med din hälsocoach.
  • Personlig handlingsplan med konkreta mål och tydliga aktiviteter.
  • Uppföljning och stöd med möjlighet att kontakta din coach mellan träffarna.
  • Motivationsbok – en inspirerande anteckningsbok. 
Möte 1

Din coach hjälper dig att sätta upp mål och tillsammans gör ni en handlingsplan. Om du inte redan har slutat planerar ni och förbereder ditt rökstopp. Du får hjälp att välja lämpligt nikotinläkemedel.

Möte 2

Nu är det förmodligen som jobbigast. Din coach stärker din motivation och ger dig verktyg för att orka fortsätta

Möte 3-4

Du får uppmuntran och hjälp att se eventuella fallgropar. Om du fallit tillbaka i gamla vanor, tar vi tag och hjälper dig göra en omstart.

Möte 5

Ni summerar hur det har gått och hur du ska tänka framåt för att kunna förbli rökfri.

Våra hälsocoacher är farmaceuter som specialutbildats inom coachteknik och rökavvänjning. Om du inte vill använda nikotinläkemedel, så kan du ändå köpa vårt stödprogram. Störst chans att lyckas har du dock om du kombinerar det personliga stödet med nikotinläkemedel.

Apotekets Sluta Röka passar dig som är över 18 år och som vill bli av med ditt beroende.

Du kan boka tid hos en hälsocoach här genom att titta in på ett av våra apotek eller ringa Kundservice 0771-450 450.