Apotekets Hälsocoacher - stöd för bättre hälsa

Våra hälsocoacher har förutom sin kunskap om läkemedel specialutbildats för att kunna vara ett stöd vid livsstilsförändringar inom områdena: Ta tag i tobaken, Bättre matvanor, Rör dig mer och Minska stressen. De hjälper dig med vägledning och stöd när du har bestämt dig för att ändra din livsstil.

Tjänsten är uppdelad i ett baspaket och ett tilläggspaket. Det går också att kombinera dem till ett kombipaket.

Baspaket

Baspaketet består av ett startmöte (20 minuter) och ett uppföljningsmöte (15 minuter). På det första mötet beskriver du vad du vill förändra. Hälsocoachen ställer frågor om ditt nuläge och hur det ser ut idag jämfört med hur du skulle vilja att det såg ut. Utifrån det sammanfattar du dina mål och coachen stöttar dig att formulera en handlingsplan med aktiviteter som passar just dina mål och förutsättningar. Handlingsplanen arbetar du sedan efter fram till nästa möte.

Efter en tid är det dags för ditt uppföljningsmöte. Hur har din handlingsplan fungerat? Tillsammans med hälsocoachen går du igenom dina framsteg och vad du eventuellt behöver jobba vidare med. Om handlingsplanen behöver justeras så gör ni det tillsammans.

Pris: 430 kronor

Tilläggspaket

Efter att du har haft dina två första möten, baspaketet, och du inte redan köpt tilläggspaketet, så är det dags att besluta om du vill fortsätta ditt förändringsarbete själv eller om du behöver ytterligare stöd. Det tar ett tag att förändra vanor och det är inte alltid lätt. Tilläggspaketet kan köpas till hur många gånger du vill, när du behöver hjälp för att fortsätta förbättra dina levnadsvanor eller bibehålla dina nya vanor. Tilläggspaketet består av fem uppföljningsmöten à 15 minuter.

Pris: 800 kronor.

Om du köper vårt kombipaket (bas- och tilläggspaket) betalar du 1050 kronor.

Du kan boka tid hos en hälsocoach genom att ringa Kundservice 0771-450 450.