Återhämta dig snabbare vid kemoterapibehandling

Yvonne Wengström, sjuksköterska inom onkologi och professor i omvårdnad på KI, har tillsammans med sitt forskarteam hittat en väg för bröstcancerpatienter där de själva kan påverka sin rehabiliteringsprocess: ” Du kan uppleva hälsa fastän du är sjuk”, säger hon.

 

Fler botas men biverkningarna kvarstår

Idag finns ett nationellt vårdprogram för bröstcancerpatienter som belyser vilka rättigheter du har som patient samt vilka krav du kan ställa på vården. Men enligt en rapport från Bröstcancerförbundet är det knappt hälften av Sveriges bröstcancerdrabbade som söker det stödet.

– Här finns en lucka. Jag tror att kvinnor söker hjälp, i alla fall om vi jämför med antalet män som hör av sig om sina biverkningar. Men kunskap saknas och vården har inte helt implementerat nya vårdprogrammet för rehabilitering.

Vid en hormonbehandling, för att bromsa bröstcancern från att sprida sig, får man ofta mycket biverkningar, behandlingen pågår även i 10 år.

– Majoriteten av de som får bröstcancer botar vi ju. Men de ska också leva flera år med seneffekter och andra problem som kan göra det svårt att återgå till ett normalt liv.

Fatigue - en otröstlig trötthet

Förutom torra sleminnor, muskel- och ledvärk samt klimakteriebesvär, är fatigue den vanligaste biverkningen vid en bröstcancerbehandling för majoriteten av de som drabbas.

Fatigue innebär både fysisk och psykisk trötthet där några av Yvonnes patienter har förklarat det som att röra sig i gelé.

– Du kan sova en hel natt, vakna efter tio timmar och fortfarande inte känna dig utvilad. Det går inte att sova bort tröttheten helt enkelt.

Det finns de som genomgår bröstcancerbehandling som upplever fatigue flera år efter behandling och det är även vanligt att tappa muskelstyrka och känna sig orkeslös.

– Har du muskel och ledvärk så påverkar det ditt vardagliga liv. Är du dessutom orolig bidrar det till att du sover sämre. Ju fler symtom du har desto sämre mår du.

Fysisk aktivitet på recept

Yvonne började intressera sig för kopplingen mellan fysisk aktivitet under och efter pågående kemoterapibehandling och på vilket vis det skulle kunna lindra symptom och stödja återhämtning.

– Många personer som får en cancerdiagnos får sig en tankeställare när de genomgår sin behandling. Tankar som att livet inte är oändligt är vanligt. De funderar på hur de kan ta hand om sig själv bättre och är redo att förändra sina levnadsvanor som att sluta röka, äta bra och börja träna.

Tillsammans med sitt team startade hon en studie år 2013, där de ville komma fram till vilken träningsform som kunde ge maximal effekt på symtomlindring under pågående kemoterapibehandling.

Resultaten visade att en viss typ av träning är mest effektiv på återhämtningsprocessen.

De återhämtade sig snabbast

Studien delades upp i tre grupper. En som enbart konditionstränade, en som kombinerade sin träning med både konditions- och styrketräning samt en grupp som inte tränade alls.

– De som bara konditionstränade mådde generellt sett bra och var stabila i sitt mående. Men de som både konditions- och styrketränade ökade i muskelstyrka och var mindre sjukskrivna efter avslutad behandling. De kunde bland annat återgå till arbetet betydligt snabbare än de två andra grupperna.

Istället för att rekommendera vila till bröstcancerpatienter, kan legitimerad personal idag skriva ut fysisk aktivitet på recept som en del av behandlingen. En milstolpe för Yvonne och hennes forskarteam.

– Du kan uppleva hälsa fastän du är sjuk. Genom att träna och hålla dig aktiv kan du alltså påverka din återhämtning på ett väldigt positivt sätt.

100%

Mer om Yvonnes studie OptiTrain

  • Två av tre testgrupper fick träningsprogram.
  • En grupp konditionstränade med en medel- och en högintensiv del
  • En grupp hade en kombination av högintensiv konditionsträning och styrketräning
  • Båda träningsgrupperna tränade två gånger i veckan under 16 veckor så länge cellgiftsbehandlingen pågick.
  • Därefter fick de inspirationsföreläsningar med syfte att hålla igång träningen även efter behandlingen. 
  • Vid ettårsuppföljningen var 15 procent av kontrollgruppen sjukskrivna, men bara 3 respektive 7 procent i träningsgrupperna.