I fokus

Kategorier

Speciellt för...

EMLA®

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Emla

25 mg/g+25 mg/g, kräm

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ därför alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

ad innehåller Emla?

1 g kräm innehåller:

Verksamma ämnen: lidokain 25 mg och prilokain 25 mg.

Övriga innehållsämnen: makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten.

Hur verkar Emla?

Emla kräm ger lokalbedövning av huden och innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain.

Information lämnas av/Innehavare av försäljningstillstånd


AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08-553 26 000

Vad används Emla för?

Vuxna:

Emla kräm används på huden eller på genitalslemhinnan samt på bensår.

Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp. Emla kräm används också på läkares ordination vid bedövning av genitalslemhinnan. Emla kräm används också av sjukvårdspersonal inför rengöring av bensår och inför ytliga kirurgiska ingrepp.

Barn:

Emla kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp.

När ska du inte använda Emla?

Använd inte Emla om du tidigare konstaterats vara överkänslig för lokalbedövningsmedel eller om du är överkänslig mot något av övriga innehållsämnen.

Detta ska du tänka på innan och när du använder Emla

Tala om för din behandlande läkare om du har någon av följande ovanliga blodsjukdomar: glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller methemoglobinemi. Dessa tillstånd kan öka risken för läkemedelsframkallad methemoglobinemi.


Om du använder Emla samtidigt som du behandlas för hjärtproblem, kan din läkare behöva följa ditt hjärta med EKG-övervakning. Detta eftersom Emla kan förstärka effekterna av dina andra läkemedel på hjärtat.


Emla bör inte användas på spädbarn som är för tidigt födda.


Emla bör inte användas på genitalslemhinnan hos barn. Emla bör inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t ex sår eller eksem, utan läkares ordination.


Emla kan användas i samband med de flesta vaccinationer. Vid vaccinering med levande vaccin (t ex BCG) bör vaccinationen dock följas upp av läkare.


Använd inte Emla i öronen eller i närheten av ögonen. Om du av misstag skulle få Emla i ögonen, skölj med ljummet vatten eller koksaltlösning.


Emla kräm innehåller makrogolglycerolhydroxistearat vilken kan orsaka hudreaktioner.

Graviditet

Tillfälligt bruk av Emla under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

Amning

Passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Trafik och maskiner

Vid behandling med Emla påverkas inte reaktionsförmågan.

Påverkan av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas vid användning av Emla. Detta gäller framför allt sulfapreparat. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Dosering och bruksanvisning

Krämen läggs på oskadad hud minst en timme före ingreppet. Om krämen sitter på under 1-2 timmar varar bedövningen cirka två timmar efter det att täckförbandet tagits bort.


Emla bör inte användas för behandling på slemhinnor eller skadad hud, t ex sår eller eksem, utan läkares ordination. Vid användning av Emla på sådana hudområden ska tiden som krämen får verka på huden minskas enligt läkares anvisning. T ex vid användning på hudområden med atopisk dermatit (atopiskt eksem) bör krämen avlägsnas efter 15-30 minuter.

En längre applikationstid i dessa fall kan leda till en ökad förekomst av hudutslag på det behandlade området.


Personer som ofta applicerar eller tar bort kräm bör undvika direktkontakt för att minska risken att utveckla överkänslighet.


Inför nålstick och skrapning av mollusker:


Vuxna

Använd 1/2 tub à 5 g (cirka 2 g kräm) till en hudyta om ca 2x5 cm (= ytan av en femkrona).


På stora hudområden som kräver djupare lokalbedövning använd cirka 1,5 till 2 g kräm per 2x5 cm under minst 2 timmar, men inte längre än 5 timmar.


På större kroppsytor med nyrakad hud, dock inte större än 30x20 cm (=ytan av ett A4-papper), använd cirka 1 g kräm per 2x5 cm under minst 1 timme, men inte längre än 5 timmar. Den högsta rekommenderade dosen är 60 g. Överskrid inte denna dos/tid!


Barn

Använd 1/4 tub à 5 g (cirka 1 g kräm) till en hudyta om ca 2x5 cm (= ytan av en femkrona).

Krämen ska inte användas på större yta än:

2x5 cm (totalt 1 gram) hos barn 0-2 månader, högst 1 gång per dygn i högst 1 timme.

4x5 (totalt 2 gram) cm hos barn 3-11 månader, högst 1 gång per dygn i högst 1 timme.

10x10 cm (totalt 10 gram) hos barn 1-5 år, högst 1 gång per dygn i 1 timme eller högst 5 timmar.

20x10 cm (totalt 20 gram) hos barn 6-11 år, högst 1 gång per dygn i 1 timme eller högst 5 timmar.

423656

1) Tryck ut Emla på det ställe som ska bedövas.


Emla kräm 2

2) Stryk inte ut krämen utan täck över den med ett täckförband (t ex Tegaderm® som medföljer förpackningen ). Fäst täckförbandet ordentligt runt om så att läckage inte uppstår.


Emla kräm 3

3) Skriv tidpunkten när täckförbandet sattes fast på huden. Låt förbandet sitta kvar högst 5 timmar hos vuxna och barn över 1 år och högst 1 timme hos barn 0-1 år.


4) Avlägsna täckförbandet. Torka av krämen.Lokalbedövning av huden inför ytkirurgiska ingrepp

EMLA 4 41A4A45698C004

1) Bred ut Emla i ett tjockt lager på det ställe som ska bedövas,

1,5-2 g till en hudyta om ca 2x5 cm. Detta motsvarar ungefär 1/2 tub à 30 g per 10x10 cm vid delhudstagning. Dosering till barn: se ovan, punkt 1.


EMLA 5

2) Täck över krämen med ett täckförband (t ex Tegaderm®). När Emla appliceras på större hudytor bör dessutom en elastisk binda användas så att risken för läckage minskas.


Emla kräm 3

3) Skriv tidpunkten när täckförbandet sattes fast på huden. Före mindre ingrepp, t.ex. skrapning av mollusker, bör krämen sitta minst en timme. Vid större ingrepp, t.ex. delhudstagning, bör Emla sitta minst 2 timmar.


4) Avlägsna täckförbandet. Torka av krämen.Genital användning

Användning före injektion av lokalbedövningsmedel:

Män: ca 1 g Emla kräm appliceras på en hudyta om ca 2x5 cm. Ett tjockt lager läggs på huden. Krämen får verka i 15 minuter.

Kvinnor: ca 1-2 g Emla kräm appliceras på en hudyta om ca 2x5 cm. Ett tjockt lager kräm läggs på huden. Krämen får verka i 60 minuter.


Lokalbedövning av genitalslemhinnan

ca 5-10 g Emla kräm appliceras i ett tjockt lager över hela det område som ska behandlas, inklusive slemhinneveck. Krämen får verka i 5-10 minuter. Ingreppet påbörjas omedelbart efter att krämen avlägsnats. Efter ca 15 minuter avtar bedövningen successivt.


Lokalbedövning inför rengöring av bensår


EMLA 7

1) Täck sårytan med ett tjockt lager kräm, ca 1-2 g till en yta om ca 2x5 cm. Högst 10 g per behandlingstillfälle rekommenderas. Öppnad tub är avsedd för engångsbruk, överbliven kräm kasseras.


EMLA 8

2) Täck krämen med ett täckförband (t ex plastfolie).


EMLA 9

3) Låt krämen verka under minst 30 minuter. Vid kroniska sår med särskilt svårgenomtränglig vävnad kan tiden förlängas upp till 60 minuter.


Emla 10

4) Avlägsna täckförbandet (plastfolien), torka av krämen och påbörja sårrengöringen inom 10 minuter.

Vad ska du göra om du använt för stor dos?

Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Biverkningar

Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):

 • Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området 1) 2) 3)

 • I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området 2) 3)

Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000, men färre än 1 person av 100 drabbas):

 • I början en lätt brännande och kliande känsla eller känsla av värme på det behandlade området 1)

 • Domningar (stickningar/pirrningar) i det behandlade området 2)

 • Irritation av den behandlade huden 3)


Sällsynta (fler än 1 person av 10 000, men färre än 1 person av 1000 drabbas):

 • Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall kan övergå i anafylaktisk chock (hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och svimning) 1) 2) 3)

 • Methemoglobinemi (blodsjukdom) 1)

 • Små punktformade blödningar på det behandlade området (speciellt hos barn med eksem om krämen får sitta kvar länge på huden) 1)

 • Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen 1)


1) Vid behandling av intakt hud.

2) Vid behandling av genitalslemhinna.

3) Vid behandling av bensår.


Förvaring och hållbarhet

Får ej frysas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före det utgångsdatum som står på förpackningen.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek.

Senaste revision.

2013-09-17

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

EMLA®

kräm

Kräm 25 mg/g + 25mg/g 30 g tub

Varunummer: 494534

Tillverkare: AstraZeneca

25 mg/g + 25mg/g, 30 g

225,50 kr

 

 • Denna vara kan inte skickas med brevleverans

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket