I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Daktacort®
 • Mot fotsvamp med klåda
 • Läkemedel
 • Mot fotsvamp mellan tårna med kraftig klåda. Innehåller hydrokortison. Stryks på 2 gånger dagl, behandl i flera veckor. Fr 10 år.
 • Fortsätt behandlingen 2 veckor efter att symtomen försvunnit.
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Daktacort

20 mg/g+10 mg/g kräm
Mikonazolnitrat +Hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  lass="list-unordered-line">
 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 • Om du köpt Daktacort receptfritt måste du tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Daktacort är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort
3. Hur du använder Daktacort
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Daktacort ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Daktacort är och vad det används för


Daktacort innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och en mild kortison som är klådstillande och antiinflammatorisk (hydrokortison).


Daktacort används vid svampinfektioner i huden då klåda eller inflammation är besvärande. Daktacort är receptfri vid behandling av fotsvamp.

2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort

Använd inte Daktacort

 • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot andra liknande svampdödande läkemedel.

 • om huden är infekterad av virus (vattkoppor och herpes) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

 • till barn under 10 år utan läkares ordination. Fotsvamp är ovanligt hos barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Daktacort.


 • Sluta att ta Daktacort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Var försiktig när du applicerar Daktacort. Du skall undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling, utom då behandlingen är avsedd för dina händer.

 • Var försiktig då du behandlar stora kroppsytor på små barn eller vid applikation under täta förband (inklusive blöjor) på små barn. Risk finns att läkemedlet absorberas i betydande grad. Behandla barn endast på läkares ordination.

 • Eftersom Daktacort kan förstöra vissa syntetiska material rekommenderas användning av underkläder i bomull, om de kommer i kontakt med den behandlade kroppsytan.

 • Undvik kontakt med latexprodukter (tex. latexpessar, latexkondom), då innehållsämnena i Daktacort kan skada latexprodukter.

Andra läkemedel och Daktacort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. warfarin, kan påverkas av Daktacort. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.


Effekt och biverkningar av vissa andra läkemedel kan förstärkas om de används samtidigt med Daktacort. Exempel på sådana läkemedel är diabetesmedicin som tas via munnen och fenytoin (mot epilepsi).

Graviditet och amning


Graviditet

Försiktighet rekommenderas vid användning under graviditet. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under graviditet. Behandling av stora kroppsytor och användning under täckande förband bör undvikas.


Amning

Det är inte känt om administrering av Daktacort på huden kan leda till att hydrokortison och mikonazol passerar över i bröstmjölk. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under amning. Applicering på brösten bör undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.

Daktacort innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

Bensoesyra kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Daktacort


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Rekommenderad dos är att krämen stryks tunt på berört område 2 gånger dagligen.


Vid fotsvamp: Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför. Massera in så att krämen försvinner helt. Tvätta händerna efter varje behandling. Detta upprepas morgon och kväll. Byt strumpor varje dag. När huden ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka till. Det förebygger återfall. Du måste uppsöka läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandlingstiden är vanligtvis 2-6 veckor.


Barn:

Var försiktig då du behandlar stora kroppsytor på små barn eller vid applikation under täta förband (inklusive blöjor) på små barn. Risk finns att läkemedlet absorberas i betydande grad. Behandla barn endast på läkares ordination.


Äldre:

En naturlig uttunning av huden förekommer hos äldre. Därför skall kotikosteroider användas sparsamt och under korta tidsperioder.

Om du upplever att effekten av Daktacort är för stark eller för svag vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du använt för stor mängd av Daktacort

 • kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

 • kan hela kroppen påverkas genom att kortison tas upp i blodbanan.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Daktacort orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Daktacort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudirritation, sveda, nässelfeber, klåda, irritabilitet


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), överkänslighet. Lokala reaktioner som utslag, kontakteksem, hudrodnad, hudinflammation, förlust av pigment i huden.

5. Hur Daktacort ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller mikonazolnitrat 20 mg och hydrokortison 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat (etylenglykolmonostearat, makrogolstearat), oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, dinatriumedetat, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Daktacort är en vit kräm.

Aluminiumtub om 15 respektive 50 gram kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

McNeil Sweden AB, 169 90 Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-05-12


Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Daktacort®

kräm

Kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 g tub

Varunummer: 539783

Tillverkare: MCNEIL SWEDEN AB

20 mg/g + 10 mg/g, 15 g

52 kr

Jämförpris: 52 kr / st

Varan har lagts i Varukorgen
Lägg i varukorg

Beställningsvara. Leverans 3-5 vardagar

 • Denna vara kan inte skickas med brevleverans

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

30% rabatt

Vichy Aqualia Rich + SPA paket 2014

 • Presentförpackning, Hudvård för ansikte 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
160,30 kr (Ord. pris 229 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

Apoteket Barbapapa paket

 • 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
62,30 kr (Ord. pris 89 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Stöd Bris arbete - köp en fjäril.

BRIS Fjäril

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
48 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

ACO for men Paket 2014

 • Presentförpackning, 1 st
 • Leverans 3-5 vardagar
69,30 kr (Ord. pris 99 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
30% rabatt

Apoliva Gröna frukter paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
69,30 kr (Ord. pris 99 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket