I fokus

Kategorier

Speciellt för...

Milbemax vet. för katter
 • Avmaskning för katt
 • Läkemedel
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos, köttsmak. Ej till katt som väger mindre än 2 kg
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läs bipacksedel noga före användning

Beskrivning

FASS

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Bipacksedel

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

ass="art-text">Novartis Healthcare A/S
Animal Health
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S

DANMARK


Tillverkare:

Novartis Santé Animale S.A., Huningue, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

MILBEMAX VET. för katterFilmdragerade tabletter för katter, filmdragerade tabletter för små katter och kattungar

3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till katt:

Milbemycinoxim per tablett

Prazikvantel
per tablett

Hjälpämnen

Milbemax vet för små katter och kattungar
(beige till brun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor, ena sidan märkt med “BC”, den andra med “NA”)

4 mg

10 mg

Upp till 132,5 mg

Milbemax vet för katter

(röd till rödbrun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor, ena sidan märkt med “KK”, den andra med “NA”)

16 mg

40 mg

Röd järnoxid (E172) 0,288 mg,

andra hjälpämnen upp till 132,5 mg

4. INDIKATIONER

Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder) av följande arter:


Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis).

Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma tubaeforme), spolmask (Toxocara cati)


Förebyggande mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Använd inte ”tabletter för katter” till katter som väger mindre än 2 kg.

6. BIVERKNINGAR

Speciellt hos unga katter, kan man efter behandlingen i sällsynta fall se följande tecken: allmän påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar och diarré).
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

Kattens vikt

Milbemax vet för små katter och kattungar

Milbemax vet för katter

0,5 – 1 kg

½ tablett (avlång, beige till brun)

1 – 2 kg

1 tablett (avlång, beige till brun)

2 – 4 kg

½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

4 – 8 kg

1 tablett (avlång, röd till rödbrun)

8 – 12 kg

1½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

Milbemax vet. kan användas som förebyggande behandling av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är befogad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden förebyggande behandling av hjärtmask är användning av ett läkemedel med endast en aktiv substans att föredra.

9. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Milbemax vet ges via munnen som engångsdos.Givan bör ges i samband med eller efter foderintag, vilket säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

10. KARENSITID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Endast för behandling av djur.


Överdosering
Vid överdosering kan, förutom de tecken som beskrivs under rekommenderad dos (se under biverkningar), ses dregling. Detta kommer normalt att försvinna av sig självt inom ett dygn.


Särskilda försiktighetsmått vid användning

Djuret bör vägas före behandlingen så att rätt dos ges.


Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om katten vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

(Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till dessa djur, eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Tvätta händerna efter användning.
Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


Användning under dräktighet och laktation
Milbemax vet kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande katter.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Samtidig användning av Milbemax och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax i rekommenderad dos. Eftersom ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier på kombinationsbehandling har inte heller utförts på dräktiga djur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.
Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2013-11-14

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För upplysningar om denna produkt, vänligen kontakta:

Novartis Healthcare A/S, Animal Health, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

Mobiltelefon södra Sverige 0708-89 33 66, norra och mellersta Sverige 0708-89 32 81.

Denna produkt har genomgått Apotekets kvalitetskontroll i 6 steg. Om du ändå inte skulle vara nöjd, får du pengarna tillbaka! Läs mer

Se lagerstatus på apotek

Läs mer

Milbemax vet. för katter

filmdragerad tablett

Filmdragerad tablett 2 st blister

Varunummer: 127640

Tillverkare: Novartis Healthcare Animal

125 kr

Varan har lagts i Varukorgen
Lägg i varukorg

Finns i lager. Leverans 1-3 vardagar

 • SNABBA LEVERANSER
  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12

 • FRAKTFRITT ALTERNATIV
  Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud
  Hemleverans 29 kr, gratis över 295 kr

 • FRIA RETURER
  I butik och alltid 14 dagars öppet köp 

Populära produkter

Nyhet

Hårkontroll Spraybalsam

 • Balsamspray för håret, 120 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
198 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Apoliva Brun utan sol

 • Brun utan sol för ansikte, För alla hudtyper. Parfymerad 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
69 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Försvarets Handsalva

 • Handsalva, Skyddar mot yttre påfrestning 50 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
49 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
50% rabatt

Oliva ECO Kropp paket

 • 1 st
 • Leverans 1-3 vardagar
64,50 kr (Ord. pris 129 kr)
Varan har lagts i Varukorgen
Köp
Nyhet

RFSU Sense Me Caring Massage Glide

 • Massageolja och glidmedel, Vårdande och fuktgivande 150 ml
 • Leverans 1-3 vardagar
89 kr
Varan har lagts i Varukorgen
Köp

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket