Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att Apoteket ska bidra till en god hälsa, och därför en självklar del av företagets verksamhet.

Vårt miljöarbete 

Apoteket har länge arbetat med att minska miljöpåverkan från verksamheten. Miljöarbetet är väl förankrat i organisationen och en del i företagets strävan mot visionen, Ett liv i hälsa. En god hälsa förutsätter en frisk miljö. 

Vår verksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt. Vi har sedan några år tillbaka ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vi ständigt förbättrar vårt miljöarbete och fokuserar insatserna där de gör störst nytta. I Apotekets fall handlar det om sortimentets miljöpåverkan och företagets klimatpåverkan. Certifieringen är ett kvitto på att vårt miljöarbete håller måttet.  

Tack vare vårt miljöledningssystem hade de apotek som inte längre tillhör Apoteket AB redan ett strukturerat miljöarbete vid ägarbytet. Det gör förutsättningarna goda för att miljöarbetet framöver ska ha en hög nivå på hela apoteksmarknaden.

Apotekets miljöpolicy

Vi vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle för en bättre hälsa. Det gör vi genom att:

 • Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning
 • Förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut
 • Minska vår miljöbelastning från våra transporter, tjänster och produkter
 • Uppfylla lagar, avtal och andra krav
 • Kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete
          

        Surfar du med mobilen?

        Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

        Nej tackTill mobila apoteket