Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att Apoteket ska bidra till en god hälsa, och därför en självklar del av företagets verksamhet.

Läkemedels effekter på miljön  

Spridning av miljöskadliga substanser i ekosystemet från läkemedel är en indirekt effekt av Apotekets verksamhet. Företagets möjligheter att påverka spridningens omfattning och konsekvenser är begränsade men vi har goda möjligheter att sprida kunskap till bland annat kunder om hur överblivna läkemedel hanteras på ett miljöriktigt sätt.  

De allvarliga miljökonsekvenser som läkemedel kan medföra har hög prioritet inom Apoteket. Enligt studier orsakar vissa läkemedel som sprids i naturen hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Det medför stora utmaningar eftersom det saknas effektiva reningsmetoder för att avlägsna läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Då läkemedelsanvändningen i samhället ökar är området extra viktigt.  

Apotekets arbete för minskad miljöpåverkan från läkemedel 

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Att öka kunskapen hos kunderna om detta är viktigt för att minska spridningen av läkemedel i miljön. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med expedieringen.

Apoteket informerar även om vad de kan göra för att förebygga att läkemedel blir över. Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning, för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas. I Apotekets utbildningar som riktar sig mot vård- och omsorgspersonal belyses läkemedels miljöpåverkan och hur läkemedel bör kasseras.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare
och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

För mer information om hur Apoteket arbetar med frågor som handlar om läkemedel och miljö, se Apotekets årsredovisning 2012.

 

En frisk framtid

Boken om läkemedel i ett hållbart samhälle

Vill du beställa?

Boken distribueras via Apoteket AB. Klicka på länken nere för att E-posta din beställning eller ring 010-447 50 70. Uppge artikelnummer 2182-01.

Läkemedel och Miljö, 2005

En skrift med fakta och tankar om hur läkemedel och läkemedelsrester kan påverka vår miljö och därmed vår hälsa.

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket