Vård och omsorg

Apoteket erbjuder en rad tjänster inom vård och omsorg. Bättre läkemedelsanvändning ger större säkerhet för patienten och lägre kostnader för samhället.

 

Apoteket erbjuder produkter och tjänster som ökar kvaliteten och effektiviteten inom vård och omsorg. Tjänster bidrar till ökad patientsäkerhet och en effektivare hantering och användning av läkemedel.Viktiga kunder är landsting, kommuner och företag inom vård och omsorg.

På uppdrag av kunderna försörjer Apoteket sjukhus och vårdinrättningar med läkemedel. Detta sker genom drift av försörjningsenheter, produktion av dosförpackade läkemedel och egendrivna sjukhusapotek. Denna marknad erbjuds även tjänster som kvalitetsgranskning, extemporetillverkning och läkemedelsdelsgenomgångar samt utbildning av vårdpersonal.

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket