Könsorgan & urinvägar

Könsmognad

Katter blir könsmogna runt 6 månaders ålder. Detta varierar dock bland annat beroende på ras, kön och när på året katten är född. Kattens reproduktionscykel styrs av dagsljusets längd. Med tilltagande dagsljuslängd på våren kommer katten vanligtvis i brunst, det vill säga den blir parningsvillig, vid en tidigare ålder än under hösten med kortare dagsljuslängd. Hannar har en tendens att bli könsmogna något senare än honor. Hos honkatter säger man ofta att den löper i stället för brunst.
En honkatt i brunst det vi säga som löper uppvisar tecken som intensivt jamande (skrikande), mycket ömhetskrävande, rullar runt på golvet, står med böjda framben och bakbenen högt och trampar. Löpet varar 5-8 dagar.

Om din katt inte används i avel är rekommendationen ofta att den bör kastreras. Detta gäller både hon- och hankatter.
P-piller är ett alternativ om honkatten ska användas i avel. P-piller ger du i normala fall till din katt en gång per vecka. Du ska alltid ge på samma veckodag. Tänk på att vissa honkatter kan börja löpa redan efter ett par dagar om du missar att ge p-piller en gång. P-pillret eller hormonbehandlingen ”släcker” brunstbeteendet. Dock bör en honkatt inte stå på p-piller kontinuerligt under flera år bland annat på grund av ökad risk för juvertumörer och livmoderinflammation. Ibland rekommenderar veterinär p-piller vid andra tillfällen och i annan dosering, till exempel mot ökad könsdrift.
Dräktigheten hos katt varar cirka 65 dygn.

Alla produkter för Katt

Surfar du med mobilen?

Du har väl inte missat Apotekets nya mobilanpassade version?

Nej tackTill mobila apoteket